การเก็บรักษา
1.วางหินเจียรให้ห่างจากสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้หินเจียรถูกกระแทก
  
2.ควรใช้หินเจียรที่เหลืออยู่ให้หมดก่อน แล้วจึงใช้หินเจียรก้อนใหม่ที่สั่งซื้อมา
  
3. ไม่ควรเก็บหินไว้ที่ๆ อุณหภูมิร้อนหรือชื้นมากเกินไป
 
4.อย่าเก็บหินเจียรใกล้ๆกับสารจำพวกน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น แว๊ก เป็นต้น
  
5.การเก็บหินเจียรบนชั้นวาง หินก้อนใหญ่ให้เก็บอยู่ด้านล่างสุด หินที่ เล็กกว่าให้เก็บบนชั้นที่ถัดขึ้นไป
  
6.ห้ามกลิ้ง โยน หรือทำหินเจียรตกพื้นโดยเด็ดขาด
  

คำเตือน
การใช้หินเจียรที่ผิดวิธีอาจทำให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรง
 
กลับไป 
 
 
 
 
บริษัทของเรา      ผลิตภัณฑ์      การกำหนดหินเจียร      แนะนำการใช้      คำถามพบบ่อย      ติดต่อหาเรา
Copyright ® 2004 THAI GULF ABRASIVE CO.,LTD. All right reserved.