ความเป็นมา

บริษัทไทยกัลฟ์แอบเบรซีฟว์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหินขัดและเจียรทั้งประเภท Vitrified bond และ Resiniod bond โดยทำการผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้งที่เป็นการใช้งานเฉพาะทางและการใช้งานทั่วไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทมุ่งเน้นให้กับความต้องการของลูกค้าและคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ โดยพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบตลอดจนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดระหว่างทำการผลิตสินค้า เพื่อจะทำให้สินค้าให้สอดคล้องตามสภาพแวดล้อม การใช้งาน และความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรับปรุง และพัฒนาสินค้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้สินค้าของเรา


กลยุทธการดำเนินธุรกิจ "การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว"

  ทางบริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าทุกๆท่าน ซึ่งความคิดนี้เป็นแนวทางชี้นำในการประกอบธุรกิจของเรา ทั้งนี้ในการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้านั้น ไม่เพียงจะต้องอาศัยการเข้าใจในสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆของการใช้งาน แต่ยังต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา

ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่พอใจมากที่สุด ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้ามาโดยตลอด อีกทั้งการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว ยังได้นำมาซึ่งความเข้าใจด้วยดีเช่นกัน ซึ่งไม่เพียงทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจต่อสินค้าของเรา แต่ยังทำให้ลูกค้ายินดีแนะนำสินค้าของเราให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของเขา ซึ่ง ซึ่งทำให้การดำเนินธุรกิจเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

อนึ่งทางบริษัทไม่เพียงให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราเท่านั้น การรักษาความร่วมมือระยะยาวกับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่เรายึดถือเช่นกัน ทั้งนี้เราหวังว่าความตั้งใจและความจริงใจของเราจะนำมาซึ่งแรงสนับสนุนที่ดีจากทุกๆฝ่าย โดยมีเป้าหมายที่สำคัญร่วมกันคือเพื่อให้ลูกค้าทุก ๆ ท่านได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด


ภาระหน้าที่
 

พิถีพิถัน
กวดขันตั้งใจ
พากเพียรไม่คลาย
สานหมายเติบไกล


บริษัทของเรา      ผลิตภัณฑ์      การกำหนดหินเจียร      แนะนำการใช้      คำถามพบบ่อย      ติดต่อหาเรา
Copyright ® 2004 THAI GULF ABRASIVE CO.,LTD. All right reserved.